کلینیککلینیک امام رضا (ع) شوش

کلینیک امام رضا (ع) شوش

عمومی

آدرس:

خوزستان - شوش - میدان شهداء - خیابان مصطفی خمینی

تلفن تماس:

06142814504

مجوز ها و تاییدیه ها