کلینیکامام رضا(ع) شوش

امام رضا(ع) شوش

درمانگاه عمومی

  • آدرس شوش - میدان شهداء خیابان مصطفی خمینی
  • تلفن 5214504
درباره کلینیک

کادر پزشکی