کلینیککلینیک امام حسین(ع)

کلینیک امام حسین(ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان - سه ره امجدیه - ابتدای کوی فرهنگ
  • تلفن 02433234000
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها