کلینیککلینیک امام حسین(ع)

کلینیک امام حسین(ع)

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - سه ره امجدیه - ابتدای کوی فرهنگ

تلفن تماس:

02433234000

کلینیک های برگزیده

مجوز ها و تاییدیه ها