کلینیک  12 فرودین

  12 فرودین

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - بلوار متری امام موسی صدر - ک21
  • تلفن 6600500
درباره کلینیک

کادر پزشکی