کلینیکدرمانگاه ابوریحان

درمانگاه ابوریحان

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - خیابان 45 - میدان صدوق - نبش کوچه 53
  • تلفن 02532920242
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها