کلینیککلینیک حضرت ابوالفضل(ع)

کلینیک حضرت ابوالفضل(ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - خیابان امامزاده ابراهیم - نبش کوچه 51
  • تلفن 02538847788 , 02538840153
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها