کلینیک کلینیک شبانه روزی جم

 کلینیک شبانه روزی جم

درمانگاه عمومی

  • آدرس گیلان - رشت - رشتیان - نبش کوچه 43
  • تلفن 01333551722
درباره کلینیک

کادر پزشکی