کلینیک کلینیک شبانه روزی جم

کلینیک شبانه روزی جم

عمومی

آدرس:

گیلان - رشت - رشتیان - نبش کوچه 43

تلفن تماس:

01333551722

مجوز ها و تاییدیه ها