کلینیکآریا

آریا

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت خیابان حاجی آباد خیابان سپهدار ساختمان داماش
  • تلفن 33250452
درباره کلینیک

کادر پزشکی