کلینیک فیزیوتراپی کلینیک هنری

فیزیوتراپی کلینیک هنری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس فارس - شیراز - جهرم - بلوار استاد مطهری
  • تلفن 07153330006
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها