کلینیککلینیک امام رضا (عابدی)

کلینیک امام رضا (عابدی)

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - اسکو - خیابان شهید بهشتی

تلفن تماس:

04133220275

مجوز ها و تاییدیه ها