کلینیک امام رضا (عابدی)-اسکو

امام رضا (عابدی)-اسکو

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس اسکو-خ شهیدبهشتی
  • تلفن 3220275 , 09144140366
درباره کلینیک

کادر پزشکی