کلینیککلینیک امام رضا (عابدی)

کلینیک امام رضا (عابدی)

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - اسکو - خیابان شهید بهشتی
  • تلفن 04133220275
درباره کلینیک

کادر پزشکی