کلینیکدرمانگاه 12 فروردین

درمانگاه 12 فروردین

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - خیابان خاکفرج - پشت وادی السلام
  • تلفن 02536635222
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها