کلینیککلینیک نور

کلینیک نور

فیزیوتراپی

آدرس:

چهارمحال بختیاری - شهرکرد - فرخشهر - خیابان توسلی - حد فاصل چهار راه رجایی و مطهری

تلفن تماس:

03822430041

مجوز ها و تاییدیه ها