کلینیک کلینیک شبانه روزی امام رضا(ع)

 کلینیک شبانه روزی امام رضا(ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت امین ضرب ، جنب منطقه نظامی ، روبروی بوستان ملت
  • تلفن 33728115
درباره کلینیک

کادر پزشکی