کلینیک کلینیک شبانه روزی امام رضا(ع)

کلینیک شبانه روزی امام رضا(ع)

عمومی

آدرس:

گیلان - رشت - امین ضرب - جنب منطقه نظامی - روبروی بوستان ملت

تلفن تماس:

01333728115

مجوز ها و تاییدیه ها