کلینیککلینیک مدینه ای

کلینیک مدینه ای

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - اول خیابان 17شهریور - بعد از مهد کودک غنچه لر

تلفن تماس:

04135548048

مجوز ها و تاییدیه ها