کلینیککلینیک مدینه ای

کلینیک مدینه ای

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - اول خیابان 17شهریور - بعد از مهد کودک غنچه لر
  • تلفن 04135548048
درباره کلینیک

کادر پزشکی