کلینیکامام حسن عسگری (ع) – مهر آباد

امام حسن عسگری (ع) – مهر آباد

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - مهر آباد  – سه راه آسیا  – بطرف مسجد الرضا
  • تلفن 2590707
درباره کلینیک

کادر پزشکی