کلینیککلینیک شبانه روزی شفا رشت

کلینیک شبانه روزی شفا رشت

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت- جاده لاهیجان -آج بیشه
  • تلفن 01333879294 , 01333879295
درباره کلینیک

کادر پزشکی