کلینیککلینیک بیمارستان مدنی تبریز

کلینیک بیمارستان مدنی تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی گلباد
  • تلفن 04133357770
درباره کلینیک

کادر پزشکی