کلینیک بیمارستان مدنی تبریز

بیمارستان مدنی تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز خ دانشگاه روبروی گلباد
  • تلفن 3357770
درباره کلینیک

کادر پزشکی