کلینیککلینیک بیمارستان مدنی تبریز

کلینیک بیمارستان مدنی تبریز

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی گلباد

تلفن تماس:

04133357770

مجوز ها و تاییدیه ها