کلینیککلینیک فاخر باهری

کلینیک فاخر باهری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - اهر - پشت بانک ملی
  • تلفن 04144223572
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها