کلینیکالمهدی

المهدی

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - 20 متری شهرک سعدی
  • تلفن 7305857
درباره کلینیک

کادر پزشکی