کلینیککلینیک امام سجاد

کلینیک امام سجاد

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - خیابان طالقانی - خیابان بهار شمالی

تلفن تماس:

02188957391 , 02188957396

مجوز ها و تاییدیه ها