کلینیکامین میبد

امین میبد

درمانگاه عمومی

  • آدرس یزد-میبد خ امام روبروی بیمه ایران
  • تلفن 3527721200
درباره کلینیک

کادر پزشکی