کلینیککلینیک امین میبد

کلینیک امین میبد

درمانگاه عمومی

  • آدرس یزد-میبد- خیابان امام روبروی بیمه ایران
  • تلفن 03537721200
درباره کلینیک

کادر پزشکی