کلینیکدرمانگاه 27 خرداد جهاد سازندگی

درمانگاه 27 خرداد جهاد سازندگی

درمانگاه عمومی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - اول خیابان دکتر قریب
  • تلفن 04134435515
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها