کلینیکدرمانگاه 27 خرداد جهاد سازندگی

درمانگاه 27 خرداد جهاد سازندگی

کلینیک عمومی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - اول خیابان دکتر قریب

تلفن تماس:

04134435515

مجوز ها و تاییدیه ها