کلینیکدرمانگاه امام رضا

درمانگاه امام رضا

درمانگاه عمومی

  • آدرس کرمان - رفسنجان - انتهای شمالی بلوار مدرس - جنب میدان ولیعصر
  • تلفن 03434229000
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها