کلینیکدرمانگاه آریا

درمانگاه آریا

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار معالی آباد - بین کوی دوستان و خلبانان - کوچه 26

تلفن تماس:

07136242469 , 07136282541

مجوز ها و تاییدیه ها