کلینیکدرمانگاه شبانه روزی ولی امر-تبریز

درمانگاه شبانه روزی ولی امر-تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز- میدان فهمیده -بعد ازجایگاه CNG-خیابان فیروزه
  • تلفن 04136673693
درباره کلینیک

کادر پزشکی