کلینیک درمانگاه شبانه روزی ولی امر-تبریز

درمانگاه شبانه روزی ولی امر-تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز میدان فهمیده بعدازجایگاه CNGخ فیروزه
  • تلفن 6673693
درباره کلینیک

کادر پزشکی