کلینیککلینیک مهر

کلینیک مهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - میدان زین الدین - ابتدای کوچه 7
  • تلفن 02536664010
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها