کلینیککلینیک مهر

کلینیک مهر

عمومی

آدرس:

قم - میدان زین الدین - ابتدای کوچه 7

تلفن تماس:

02536664010

مجوز ها و تاییدیه ها