کلینیکامام حسن عسگری (ع) - مهر آباد

امام حسن عسگری (ع) - مهر آباد

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - مهر آباد - سه راه آسیا - بطرف مسجد الرضا
  • تلفن 2590707
درباره کلینیک

کادر پزشکی