کلینیکبوعلی سینا

بوعلی سینا

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - گویم – روبروی پمپ بنزین – کوچه  دانش
  • تلفن 6764222
درباره کلینیک

کادر پزشکی