کلینیککلینیک بوعلی سینا

کلینیک بوعلی سینا

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - گویم -  روبروی پمپ بنزین - کوچه  دانش
  • تلفن 07136764222
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها