کلینیککلینیک امام حسین آمل

کلینیک امام حسین آمل

عمومی

آدرس:

مازندران - آمل - خیابان نور

تلفن تماس:

01144264140

مجوز ها و تاییدیه ها