کلینیککلینیک بهروز طب

کلینیک بهروز طب

درمانگاه عمومی

  • آدرس همدان - خیابان پاستور - مرکز درمانی کودکان و نوزادان - (بهروز طب )
  • تلفن 08138251240
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها