کلینیککلینیک مرکز بهداشتی درمانی 17شهریور

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی 17شهریور

  • آدرس بوشهر - کنگان - خیابان 17 شهریور
  • تلفن 07727222127
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها