کلینیک کلینیک شبانه روزی هیراد

 کلینیک شبانه روزی هیراد

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت میدان جهاد
  • تلفن 33580821
درباره کلینیک

کادر پزشکی