کلینیککلینیک امام صادق (ع)

کلینیک امام صادق (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - میدان طبرسی – خیابان نوغان
  • تلفن 05152233135 , 05132233134
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها