کلینیکالغدیر سناباد

الغدیر سناباد

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - سناباد – نبش خیابان آفرین
  • تلفن 8418118
درباره کلینیک

کادر پزشکی