کلینیککلینیک امام حسین  (ع)

کلینیک امام حسین  (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - بلوار فرودگاه - خیابان پروین اعتصامی۲۳
  • تلفن 05133419031
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها