کلینیککلینیک امام حسین ( ع ) ۲

کلینیک امام حسین ( ع ) ۲

عمومی

آدرس:

سمنان - دامغان - محله نو - پائین تر از داروخانه مرکزی

تلفن تماس:

02335245358

مجوز ها و تاییدیه ها