کلینیککلینیک امام حسین ( ع ) ۲

کلینیک امام حسین ( ع ) ۲

درمانگاه عمومی

  • آدرس سمنان - دامغان - محله نو - پائین تر از داروخانه مرکزی
  • تلفن 02335245358
درباره کلینیک

کادر پزشکی