کلینیککلینیک امام حسین ( ع )۲ – شبانه روزی

کلینیک امام حسین ( ع )۲ – شبانه روزی

درمانگاه عمومی

  • آدرس دامغان -محله نو- پائین تر از داروخانه مرکزی
  • تلفن 02335245358
درباره کلینیک

کادر پزشکی