کلینیکامام حسین ( ع )۲ – شبانه روزی

امام حسین ( ع )۲ – شبانه روزی

درمانگاه عمومی

  • آدرس دامغان محله نو پائین تر از داروخانه مرکزی
  • تلفن 5245358
درباره کلینیک

کادر پزشکی