کلینیککلینیک امام خمینی دزفول

کلینیک امام خمینی دزفول

عمومی

آدرس:

خوزستان - دزفول - خیابان شهید دانش - بین سلمان فارسی و رازی

تلفن تماس:

06142249253

مجوز ها و تاییدیه ها