کلینیککلینیک امام علی (ع)

کلینیک امام علی (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - نرسیده به فلکه فرودگاه - روبروی  خیابان قدمگاه
  • تلفن 07138201213
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها