کلینیککلینیک آیت اله طالقانی

کلینیک آیت اله طالقانی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - اوین - جنب دانشگاه شهید بهشتی
  • تلفن 02122403561 , 02122403569
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها