کلینیککلینیک انجمن حمایت از بیماران کلیوی

کلینیک انجمن حمایت از بیماران کلیوی

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - احمد آباد - خیابان قائم - نبش قائم 12
  • تلفن 05138434455 , 05138418130
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها