کلینیککلینیک بندرعباس

کلینیک بندرعباس

درمانگاه عمومی

  • آدرس هرمزگان - بندر عباس - روبروی ورزشگاه تختی ـ جنب اداره دارایی استان
  • تلفن 07632220399
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها