کلینیککلینیک آزادگان توس

کلینیک آزادگان توس

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - شهرک شهید رجائی ( ساختمان )-بلوار حر بین ۲۴و ۲۶
  • تلفن 05133719007 , 05133717004
درباره کلینیک

کادر پزشکی