کلینیککلینیک آزادگان توس

کلینیک آزادگان توس

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - شهرک شهید رجائی ( ساختمان ) -بلوار حر - بین ۲۴ و ۲۶
  • تلفن 05133719007 , 05133717004
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها