کلینیکپلی کلینیک شهید شکری موحد (شبانه روزی)

پلی کلینیک شهید شکری موحد (شبانه روزی)

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس همدان - بلوار خواجه رشید - روبروی سرپرستی بانک سپه
  • تلفن 08138324366
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها