کلینیککلینیک ابا صالح

کلینیک ابا صالح

عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - شهرک شهید رجائی - خیابان پور سینا - محله بازه شیخ - مقابل قنادی

تلفن تماس:

05133727200

مجوز ها و تاییدیه ها