کلینیکابا صالح

ابا صالح

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - شهرک شهید رجائی -خ پور سینا - محله بازه شیخ - مقابل قنادی
  • تلفن 3727200
درباره کلینیک

کادر پزشکی