کلینیککلینیک ۲۹ فروردین

کلینیک ۲۹ فروردین

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان کوهسنگی - خیابان بهشتی  - نبش شهید نامجو
  • تلفن 05138514688
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها