کلینیککلینیک امام جعفر صادق (ع)

کلینیک امام جعفر صادق (ع)

عمومی

آدرس:

یزد - بلوار شهید صدوقی

تلفن تماس:

مجوز ها و تاییدیه ها