کلینیککلینیک آیت الله موسوی

کلینیک آیت الله موسوی

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان - جاده گاوازنگ
  • تلفن 02433130000
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها