کلینیککلینیک آیت الله موسوی

کلینیک آیت الله موسوی

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - جاده گاوازنگ

تلفن تماس:

02433130000

مجوز ها و تاییدیه ها