کلینیکبردسکن – علی ابن موسی الرضا ( ع )

بردسکن – علی ابن موسی الرضا ( ع )

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - بردسکن –  خیابان عدالت – نرسیده به میدان بسیج
  • تلفن 5327222157
درباره کلینیک

کادر پزشکی