کلینیکدرمانگاه امام شبستر

درمانگاه امام شبستر

درمانگاه عمومی

  • آدرس آذربایجان شرقی - شبستر - بلوار بسیج - روبروی استاد یوم تختی
  • تلفن 04142423045
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها