کلینیککلینیک مسلم بن عقیل (بهزیستی)

کلینیک مسلم بن عقیل (بهزیستی)

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - مرند - خیابان شهدا - اداره بهزیستی

تلفن تماس:

04142226061

مجوز ها و تاییدیه ها